DWS kent twee soorten vrijwilligerswerk:

Bestuurs- en organisatiewerk
Begeleiden en uitvoeren van activiteiten op het gebied van sport, spel en recreatie.
De motieven van mensen om vrijwilligerswerk te doen kunnen zeer verschillend zijn. We noemen er een paar:

Je inzetten voor mensen in de samenleving.
Zinvolle en gezellige vrijetijdsbesteding.
Vergroten van eigen kansen op de arbeidsmarkt.
Je kennis en deskundigheid ter beschikking stellen aan een organisatie die je aanspreekt
Andere mensen ontmoeten
Betrokkenheid met de doelgroep.

Vrijwillig betekent niet vrijblijvend:

d.w.z: als je vrijwilliger bent rekenen we op jouw aanwezigheid bij een bepaalde activiteit. Je kunt niet zomaar weg blijven. Zijn er bijzondere omstandigheden dan wordt er van je verwacht dat je je vroegtijdig afmeldt zodat er voor vervanging gezorgd kan worden. Onze deelnemers rekenen op ons!

Bij opgave als vrijwilliger teken je een gedragsverklaring t.a.v. seksuele intimidatie
Meer informatie is te krijgen bij Catharina Woortman, Lange Raai 3, 9502 AB te Stadskanaal, tel: 616118