DWS is één van de 9 regionale afdelingen van Stichting de Brug provincie Groningen. Stichting de Brug provincie Groningen fungeert als een koepel voor deze 9 zelfstandige stichtingen. Het bestuur van de Stichting de Brug provincie Groningen wordt gevormd door afgevaardigden (voorzitter en secretaris) van de afdelingen. Op dit moment telt Stichting de Brug Provincie Groningen meer dan duizend deelnemers en zijn wekelijks honderden vrijwilligers actief bij regionale en provinciale sport- en spelactiviteiten.

DWS heeft een bestuur van 8 leden. Er is een statuut en we staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen. Het bestuur vergadert maandelijks en de agenda bevat bestuursaspecten met zaken als planning, beleidszaken op korte en lange termijn, scholing en financiën. Ook de sporttechnische kant komt aan de orde via evaluatie van de wekelijkse activiteiten.

De vergaderingen worden voorbereid door het dagelijks bestuur, zijnde de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

Van elke activiteit is er een begeleider vertegenwoordigd in het bestuur. Bij DWS zijn ongeveer 170 deelnemers actief bij één of meerdere activiteiten. Ze worden begeleid door ongeveer 25 vrijwilligers.

Publiciteit: behalve deze website heeft DWS een clubblad, welke 3 keer per jaar verschijnt: in maart, in juni en in november. Verder liggen er informatiefolders bij de huisartsen,fysiotherapeuten, op de afdeling cardiologie/reumatologie van het Refaja ziekenhuis.