JAARVERSLAG 2016

INLEIDING

DWS is een zelfstandige stichting. In de provincie Groningen opereren nog 8 autonome stichtingen (vaak regio’s genoemd). Stichting de Brug provincie Groningen fungeert als koepel voor deze autonome stichtingen. Het bestuur van Stichting de Brug provincie Groningen wordt gevormd door afgevaardigden vanuit de regio’s. Op landelijk niveau is DWS via de Brug aangesloten bij Gehandicaptensport Nederland. De Hart-in- Beweging groep (HIB-groep) van DWS is aangesloten bij De Hart & Vaatgroep.

De doelstelling van DWS is: Het, zonder winstoogmerk, ontwikkelen, leiden, begeleiden en activeren van sport, spel en recreatie voor mensen met een (verstandelijke) beperking.

SAMENSTELLING BESTUUR

 • Vacant    Voorzitter
 • Mevr. J. Wolters  Secretaris / vertegenwoordiger Zing-in, website 01-11-2016 aftredend 31-12-2016, daarna vertegenwoordiger Zing-In.
 • Mevr. G. Prophitius   Secretaris vanaf 1-11-2016, benoemd 01-01-2017
 • Mevr. C. Woortman   Waarnemend voorzitter, penningmeester
 • Mevr. M. v. Wensveen Lid / vertegenwoordiger zwemmen voor mensen met een beperking)aftredend 01-11-2016
 • Mevr. T. Hoving  Lid / vertegenwoordiger zwemmen benoemd vanaf 01-11-2016, tevens website en facebook
 • Dhr. B. Scholte-Aalbes  Lid / vertegenwoordiger Recreatiegroep (gym) voor mensen met een beperking
 • Mevr. J. Germs   Lid / vertegenwoordiger Fibro /reumagroep 2
 • Mevr. J. v.d. Vegt   Lid / vertegenwoordiger Fibro / reumagroep 1
 • Dhr. S. Greving   Lid / vertegenwoordiger HIB
 • Dhr. W. Pathuis  Lid / vertegenwoordiger HIB

 

AFGEVAARDIGDE naar Stichting de Brug Provincie Groningen (tevens bestuurslid van De Brug):

mevr. J. Wolters, en mevr. C. Woortman.

 

CLUBBLAD

Het clubblad ZET DEUR (oplage 270) exemplaren) verschijnt 3 keer per jaar. Behalve bij de deelnemers en de vrijwilligers wordt het clubblad ook bezorgd bij sponsors, donateurs, artsenpraktijken, fysiotherapiepraktijken, het Refaja ziekenhuis, gemeentehuis, bibliotheek en woonvormen voor mensen met een verstandelijke beperking.  Redacteur is de dhr. B. van der Maten.

 

WEBSITE

De website www.dwsstadskanaal.nl geeft algemene informatie over DWS. In juli 2014 is de hele website vernieuwd. De website wordt wekelijks bijgewerkt. Veel foto’s van de verschillende activiteiten en filmpjes van de activiteiten worden regelmatig toegevoegd.

De website wordt bijgehouden door de secretaris, mevr. J. Wolters, evenals Facebook met dezelfde informatie als de site.

Het aantal bezoekers dat de website bekijkt is ongeveer 40 per week en Facebook circa 150 bezoekers per week. De inhoud van de website is ook te vinden op http://www.lokaalloket.nl/.

 

VERGADERDATA

Het bestuur heeft het afgelopen jaar op de volgende data vergaderd:

 • Dagelijks Bestuur:

8 januari, 5 februari, 4 maart, 1 april, 6 mei, 10 juni, 2 september, 7 oktober en 4 november en 2 december.

 • Algemeen Bestuur:

12 januari, 9 februari, 8 maart, 5 april, 10 mei, 14 juni, 6 september, 7 oktober, 8 november, 13 december.

 

De volgende bijeenkomsten/vergaderingen zijn bezocht:

 • 20 januari:

Sport Impuls te Drouwenerhof te Stadskanaal: vergadering is bijgewoond door mevr. C. Woortman en mevr. J. v/d Vegt.

 • 23 januari:

Hein kaptein en meneer Hans bij dansstudio Gossen. Ondanks dat de opkomst niet zo enorm was, willen we opnieuw een feestavond organiseren. (disco)

 • 6 februari:

Zwemwedstrijd DWS Pagedal te Stadskanaal. Penningmeester mevr. C. Woortman en secretaris mevr. J. Wolters.

 • 2 maart:

Gezonde Levensstijl georganiseerd door Marlies Krikke. Mevr. T. Greving-van Bentem en dhr. S. Greving zijn namens DWS naar de bijeenkomst geweest.

 • 15 maart:

Sport Impuls te Drouwenerhof te Stadskanaal: vergadering is bijgewoond door mevr. C. Woortman en mevr. J. v/d Vegt.

 • 12/19 maart:

EHBO cursus op twee zaterdagen 12 & 19 maart in Assen.

Cursustijden: zaterdag 12 maart en zaterdag 19 maart van 9.00-15.30 uur.

Locatie: Rode Kruis gebouw, Delft 73, 9406 GD te Assen de vrijwilligers mevr. M. v. Wensveen en mevr. K. Kiewiet.

 • 21 maart:

Bezoek Gemeente: gesprek dhr. P. Gelling, mevr. C. Woortman voorzitter/penningmeester en mevr. J. Wolters secretaris. Aanvraag Jeugd-subsidie en compensatie zwemmen 2018.

 • 12 april:

Sport Impuls te Drouwenerhof te Stadskanaal: vergadering is bijgewoond door mevr. C. Woortman en mevr. J. v/d Vegt.

 • 16 april:

De collecte Fonds Gehandicapten Sport werd dit jaar weer georganiseerd door mevr. C.

Woortman en werd van 10-16 april gehouden. Het heeft dit jaar € 1632,39 op gebracht. Hiervan mag Stichting DWS 25 % houden, in totaal € 408,10, wat een geweldig opbrengst. Het fonds heeft dus € 1224,29 van ons ontvangen en daar kunnen weer veel mensen van sporten

 • 16 april:

Slotbal Zumba/Zing-In in Drouwenerhof was zeer geslaagd. We ontvingen een gift van € 25, – van de ontspanningscommissie mevr. J. Struik, Drouwenerhof.

 • 23 april:

Sport Impuls te Drouwenerhof te Stadskanaal: vergadering is bijgewoond door mevr. C. Woortman en mevr. J. v/d Vegt.

 • 23 april: ·

Sportinstuif Stadskanaal van de NOVO. DWS deed mee met ZUMBA.

 • 17 mei:

Epilepsie en sport te Wildervank bijgewoond mevr. J. Wolters en mevr. J. Germs

 • 30 mei:

EHBO verkorte versie voor vrijwilligers mevr. T. Hoving, mevr. G. Drent, mevr. J. Germs, mevr. J. Wolters een geslaagde cursus.

 • 9 juni:

Er is een gesprek met een kandidaat voorzitter geweest, maar hij ziet ervan af: te druk met zijn werk. We zijn dus weer zoekende.

 • 7 juni:

Bestuursvergadering de Brug te Groningen. Mevr. C. Woortman en mevr. J. Wolters.

 • 30 juni:
 • Sport Impuls te Drouwenerhof te Stadskanaal: vergadering is bijgewoond door mevr. C.
 • Woortman en mevr. J. v/d Vegt.
 • 1-3 juli:

Special Olympics Regionale Spelen te Nijmegen. DWS doet mee. Mevr. J. Wolters en mevr. C. Woortman zijn met de trein op 3 juli naar Nijmegen om onze deelnemers aan te moedigen.

 • 24 augustus:

Sport Impuls te Drouwenerhof te Stadskanaal: vergadering is bijgewoond door mevr. C. Woortman en mevr. J. v/d Vegt.

 • 3 september:

Leer-en Doe markt Gemeente Stadskanaal zeer geslaagd. Aanwezig dhr. B. Scholte-Aalbes, mevr. C. Woortman, mevr. J. Germs en mevr. J. Wolters.  Met een optreden van onze Zumba-dansers om 13.00 uur op het Raadhuisplein.

 • 19 september:

Gesprek met een kandidaat penningmeester samen met mevr. J. v.d. Vegt en penningmeester mevr. C. Woortman, deze wordt afgewezen.

 • 1 oktober:

Mevr. G. Prophitius meldt zich aan als secretaris. Zij wordt ingewerkt vanaf 01-11-2016. Mevr. T. Hoving gaat de website beheren en facebook. Mevr. J. Wolters stopt per 31-12-2016 als secretaris, maar blijft afgevaardigde Zing-in in het AB-bestuur. Mevr. M. v. Wensveen treedt af AB-bestuurslid, mevr. T. Hoving wordt benoemd als afgevaardigde VG zwemmen in het AB-Bestuur.

 • 3 oktober:

Bestuursvergadering de Brug te Groningen mevr. C. Woortman en mevr. J. Wolters.

 • 5 oktober:

Sport Impuls te Drouwenerhof te Stadskanaal: vergadering is bijgewoond door mevr. C. Woortman en mevr. J. v/d Vegt.

 • 26 oktober:

Jaarlijkse verenigingsavond van de Rabobank mevr. C. Woortman en mevr. J.v.d. Vegt – Tramplaats te Winschoten.

 • 28 oktober:

Jaarlijkse vrijwilligersavond bij Thijs en Aafke te Klijndijk. Afscheid van mevr. M. Wolters vrijwilliger Zing-in en Grietje Mik VG-zwemmen. Ze ontvingen bloemen, cadeaubon en oorkonde. Alle 28 vrijwilligers waren aanwezig.

 • 31 oktober:

Sport Impuls te Drouwenerhof te Stadskanaal: vergadering is bijgewoond door mevr. C. Woortman en mevr. J. v/d Vegt.

 • 1 november:

Duikclub Latimeria bij de zwemmers. Na enige aarzeling van de leden wederom een succes. Volgend jaar op 7 november. Duikclub Latimeria bedankt met een traktatie.

 • 16 november:

RABO ledenraadvergadering mevr. C. Woortman en mevr. J. v.d. Vegt.

 • 22 november:

Sport Impuls te Drouwenerhof te Stadskanaal: vergadering is bijgewoond door mevr. C. Woortman en mevr. J. v/d Vegt.

 • 23 november:

Gesprek met mevr. I. Deuring, mevr. G. Prophitius, dhr. S. Greving en mevr. C. Woortman. Mevr. I. Deuring wordt voorzitter vanaf januari 2017.

 • Van 26 nov. t/m 1 dec. :

Onze Sinterklaas en zijn 2 pieten brachten een bezoek: Zumba, zwemmen, Zing-In en bij recreatiesport was Sinterklaas er met 4 pieten. Sint en pieten werden beloond met een attentie.

 • 13 december:

Afscheid van de dames: secretaris en webmaster mevr. J. Wolters en mevr. M. v. Wensveen AB-bestuurslid. Ze ontvingen bloemen, cadeaubon en oorkonde.

 • 18 december:

Kerstbal ZUMBA 14. We starten weer in januari 2017 met Zumba 15.

 

INHOUD EN BESLUITEN ALLE VERGADERINGEN

 • Financieel jaaroverzicht 2015/begroting 2016 werd besproken, gecontroleerd door kascontrolecommissie aan de penningmeester werd a decharge verleend. Jaarverslag

2015 werd gepresenteerd en goedgekeurd.

 • Externe kontakten werden onderhouden en waar nodig uitgebreid.  o Ingekomen en verzonden post werd besproken en waar nodig is actie ondernomen.  o I.v.m. de IJZEL zijn alle activiteiten in week 1 afgelast.
 • Contributie verhoogd met € 8,50 per jaar per activiteit in 2016. o Diverse activiteiten werden geëvalueerd.
 • Verzoek ingediend bij Rabobank om financiële ondersteuning.
 • Vergaderschema werd gemaakt.
 • Zumba schema werd gemaakt: Zumba 15 en Zumba 16 in 2017. o Collecte voor het Fonds Gehandicaptensport werd gehouden in april.
 • Duikactiviteit met duikclub Latimeria op 1 november voor de 8e keer gehouden.
 • RABOBANK verenigingenavond.
 • EHBO in 2016 voor 2 vrijwilligers een uitgebreide cursus en verkort voor 4 vrijwilligers.
 • DWS doet niet meer mee met Dag van beroerte in Refaja ziekenhuis, weinig bezoekers door andere opstelling. o Compensatie zwemmen 2018 vastgesteld en jeugdsubsidie 2016 aangevraagd bij de Gemeente en ontvangen.
 • Boccia in 2016? We bekijken de mogelijkheden om BOCCIA-materiaal aan te schaffen voor de recreatiesporters.
 • Voor het 50-jarig jubileum in 2019 wordt een jubileumcommissie opgericht.
 • I.v.m. warmte, avondvierdaagse besloten dat de Zing-In groep, vakantie heeft vanaf 1 juni in 2017.
 • 6 september: Wijziging in het bestuur. Secretaris stopt, een voorzitter vacant en graag een 2e penningmeester. Er wordt een advertentie geplaatst op de website, Facebook, in de kranten en bij VIP.
 • Via de site meldt zich een penningmeester en via de krant mevr. G. Prophitius als secretaris. Er zijn gesprekken gevoerd.
 • 20 oktober: Jaarlijkse Vrijwilligers avond bij Thijs en Aafke te Klijndijk. o 8 november: mevr. G. Prophitius wordt benoemd als secretaris.
 • 8 november: mevr. M.v. Wensveen stopt als AB-bestuurslid en mevr. Hoving wordt afgevaardigde van zwemmen vervangt mevr. M. v. Wensveen. Tevens gaat mevr. T. Hoving de website en Facebook beheren.
 • 8 november: Bestuurswisseling bij KVK op 1 november 2016 mevr. G. Prophitius, mevr. T. Hoving ingeschreven en mevr. M. v. Wensveen uitgeschreven.
 • 13 december: Besluit mevr. I. Deuring begint in januari 2017 als voorzitter.
 • 13 december: Afscheid mevr. J. Wolters als secretaris / webmaster en mevr. M. v. Wensveen als bestuurslid AB.

 

OVERZICHT AANTALLEN DEELNEMERS/VRIJWILLIGERS

Bij DWS waren het afgelopen jaar in januari 169 en in december 153 deelnemers en 28 vrijwilligers actief bij één of meer activiteiten.

 

RECREATIESPORT(gym) voor mensen met een beperking

Deelnemers per 1 januari: 13 Deelnemers per 31 december: 10 Vrijwilligers:

 • Mevr. T. Greving – trainer
 • Mevr. K. Kiewiet – assistent trainer
 • Mevr. G. Drenth – begeleiding
 • Dhr. B. Scholte-Aalbes – begeleiding

 

ZWEMMEN voor mensen met een beperking

Deelnemers per 1 januari: 65 Deelnemers per 31 december: 68

Vrijwilligers:

 • Mevr. W. Huizing -trainer
 • Mevr. T. Hoving – begeleiding
 • Dhr. E. de Kleine – begeleiding
 • Mevr. A. Bakker – begeleiding
 • Mevr. M.v. Wensveen – begeleiding
 • Mevr. T. Middel – begeleiding
 • Mevr. T. Kort – begeleiding
 • Mevr. D. de Kleine – begeleiding vanaf maart 2016

 

ZUMBA DANSEN (open inschrijving)

Voorjaar 10 lessen: 13

Najaar 10 lessen 9

Leiding: Mevr. I. Gossen (Dansstudio Gossen)

Elke week 2 vrijwilligers / bestuursleden als begeleiding aanwezig

 

HIB-GROEP ZAALSPORT voor mensen met een chronische ziekte

Deelnemers per 1 januari: 9 Deelnemers per 31 december: 9  Vrijwilligers:

 • Mevr. Z. Luijkx – trainer
 • Mevr. C. v. d. Sterren – trainer

 

FIBRO/REUMA-GROEP

Groepen samengevoegd tot 2 groepen

In september weer tijdenwisseling 1ste groep 8.30-9.30 uur en 2e groep 9.30-10.30 uur

Deelnemers per 1 januari: 57

Deelnemers per 31 december: 45

Coördinatoren: groep 1: mevr. J. v. d. Vegt

groep 2: mevr. J. Germs

Leiding: personeel Pagecentrum

 

ZING-IN

Ledenstop vanwege te veel deelnemers. Stop na de vakantie verwijdert.

Deelnemers per 1 januari: 15  Deelnemers per 31 december: 12 Leiding:

 • Mevr. J. Wolters  Mevr. J. Germs  Vrijwilligers:
 • Mevr. M. Wolters (tot 1 juni 2016)
 • Mevr. T. Hoving (tot 22 juni 2016)
 • Mevr. M. Boswijk

 

DEELNAME AAN WEDSTRIJDEN

Zwemagenda 2016:

 • 6 februari        Wedstrijd Pagecentrum.
 • 12 maart          1 uurs wedstrijd in Hoogezand.
 • 19 maart          De Brug zwemwedstrijd in Groningen in de Parrel.
 • 21 mei              De Brug zwemwedstrijd De Noordelijke Kampioenschappen in Roden.
 • 1-2-3 juli          Met 10 zwemmers naar de Special Olympics in Nijmegen.
 • 30 oktober      Special Olympics Heerenveen.
 • 19 november  Brug wedstrijd in de Watertoren Winschoten.

 

Onze zwemmers halen bij alle zwemstrijden heel veel medailles en persoonlijk records werden verbeterd.

 

HIB:

 • 11 november   Volleybaltoernooi in Leeuwarden.

 

SPONSOREN

De volgende bedrijven hebben in 2016 een financiële bijdrage geleverd:

Hoofdsponsor:

 • Rabobank Zuid- en Oost Groningen, Hemendwarsweg 2, Stadskanaal

 

Sponsors Website:

 • Pagecentrum Sport en Recreatie, Hoveniersweg 1, Stadskanaal
 • Westen Fashion Mall, A-weg 29, Musselkanaal
 • Jumbo mevr. F. Sloots, Beneluxlaan 6, Stadskanaal
 • Rabobank Zuid- en Oost-Groningen, Hemendwarsweg 2, Stadskanaal

 

Sponsors Clubblad:

 • Wijbrands Thuis in Mode, Luringstraat 13, Onstwedde
 • Meijer’s Schoenen, Luringstraat 10,  Onstwedde
 • Mode Heije Wubs, Dorpsstraat 66, Onstwedde
 • Alders Bloemencentrum, Navolaan 12, Stadskanaal
 • Broek & Man  Actuele Mannenmode, Europalaan 38,  Stadskanaal
 • Greving & Greving Opticiens,  Hoofdstraat 35, Stadskanaal
 • Primera, Eurostate 2, Stadskanaal
 • Stiekema Decohome Schilderwerken, Handelsstraat 26,  Stadskanaal
 • Sport-inn Klok Sport, Europalaan 44-46, Stadskanaal
 • Profile De Fietsspecialist Lennard Kalk, Hoofdstraat 18, Stadskanaal
 • Fysiotherapie Musselkanaal, Technicumstraat 9, Musselkanaal
 • Gossen Dans – Partycentrum, Hoofdstraat 118, Stadskanaal
 • Slagerij J. Hemmen, Dorpsstraat 38, Onstwedde
 • Verder enkele“stille sponsors” die kortingen verlenen bij aankoop van artikelen  Alle sponsors hartelijk dank voor uw bijdrage.

 

DONATEURS

In 2016 hebben we 15 donateurs. Alle donateurs hartelijk dank voor uw gift.

 

SAMENVATTING/BESLUIT

Collecte Fonds Gehandicapten Sport

Deze collecte werd voor de 7e keer gecoördineerd door DWS van 9 -16 april.

 

Zumba

Het in 2010 gestart project ZUMBA is ook in 2016 met succes voortgezet. Het aantal deelnemers zakt iets. Er is een kleine terugloop. Jaarlijks worden er 2 cursussen van 10 lessen aangeboden. Per les zijn er steeds 2 bestuursleden/vrijwilligers aanwezig om eventuele vragen van deelnemers of ouders/verzorgers te kunnen beantwoorden.

Optreden 3 september op het Raadhuisplein tijdens Leer- en Doemarkt was geslaagd.

 

Zing-In:

Iedere woensdag een gezellig uurtje zingen / dansen en bewegen met eigen muziek. Ze hebben

16 leden, en een ledenstop. Max. 15 leden

16 april: Zing-In en Zumba Slotbal in Drouwenerhof

 

HIB-groepen:

Klein groepje sporters over. Blijft stabiel.

 

Duiklessen van Latimeria

Wegens het succes van de vorige keren hebben we dit jaar opnieuw een avond georganiseerd waarop onze zwemmers kennis konden maken met de duiksport. Een grote groep enthousiaste duikers van Latimeria begeleidt de deelnemers individueel zodat ze in alle rust aan deze sport kunnen proeven. Deze avond is steeds een groot succes. Dit jaar werd het gehouden op 1 november, volgend jaar 7 november, iedere 1e dinsdag van het jaar in november.

 

Vrijwilligersavond

Op vrijdag 28 oktober hebben we onze jaarlijkse vrijwilligersavond gehouden bij

Buffetrestaurant Thijs en Aafke in Klijndijk. Afscheid werd er genomen van mevr. G. Mik en mevr. M. Wolters. Ze ontvingen bloemen, cadeaubon en oorkonde.

De vrijwilligers werden hartelijk bedankt voor hun inzet en trouw gedurende het afgelopen jaar.

Ze kregen een etentje. Vrijwilligers moet je koesteren.

Met de kerst krijgen ze allemaal een kerstkaart met foto’s van alle activiteiten en iedereen krijgt persoonlijk een verjaardagskaart.

De vrijwilligers maken het mogelijk dat mensen met een beperking kunnen sporten. Wij kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk zij zijn voor de deelnemers van onze  Stichting. Nogmaals onze hartelijke dank.

 

Tot slot wil ik alle vrijwilligers bedanken voor hun inspanning in 2016 en wens ik met name mijn opvolger mevr. G. Prophitius veel succes in 2017.

 

Namens het Bestuur:

Mevr. J. Wolters,

Secretaris