Heeft u vragen neem dan contact met ons op:

Voorzitter:
Ina Deuring
inadeuring@gmail.com
0620866878

Secretaris:
Catharina Woortman
c.woortman@gmail.com
0599-616118

Penningmeester: Gerda Melenberg
Telefoon: 0599 618196
Email: gerdamelenberg@gmail.com

 

Voor mensen die DWS een warm hart toedragen!

Wilt u DWS ook ondersteunen? Giften kunnen overgemaakt worden op de volgende rekening:
ING-bank: NL41INGB0004473407
t.n.v. stichting DWS,
Krabbescheer 11
9521 HP Nieuw-Buinen
Telefoon: 0599 618196
Email: gerdamelenberg@gmail.com

Ook kunt u voor minimaal € 10,- per jaar donateur worden.
Neem dan contact op met de penningmeester: mevr.G.Melenberg