De collecte Fonds Gehandicapten Sport heeft dit jaar € 1037,95 opgeleverd.

Dit jaar mag Stichting DWS er 50 % van houden. We willen onze 15 collectanten en gulle gevers hartelijk bedanken.

0